The main website of PHENOM
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
PHENOM 89a347d8e5 Merge branch 'master' of https://git.phenomic.net/PHENOM/PHENOMIC.net před 2 roky
.vscode Added Bytebeat-generator, General Update před 2 roky
assets/style Initial commit před 2 roky
layouts Moved project page to Landing Page. Added Jenkins links. před 2 roky
pages Added CI deploy step, added OmegleBot pic před 2 roky
plugins Added Save function to ByteBeat Generator před 2 roky
static Added CI deploy step, added OmegleBot pic před 2 roky
store Added Save function to ByteBeat Generator před 2 roky
.eslintrc.js Initial commit před 2 roky
.gitignore Added Jenkins Integration před 2 roky
Jenkinsfile Added CI deploy step, added OmegleBot pic před 2 roky
README.md Changed Build Status Badge před 2 roky
nuxt.config.js Added Save function to ByteBeat Generator před 2 roky
package-lock.json Added Jenkins Integration před 2 roky
package.json Added CI deploy step, added OmegleBot pic před 2 roky

README.md

PHENOMIC.net

Build Status

The main website for PHENOM based on Nuxt.js, Vue.js and uses the Vuetify Material Component Framework. Visit the site here https://phenomic.net

Build Setup

# install dependencies
$ npm install # Or yarn install

# serve with hot reload at localhost:3000
$ npm run dev

# build for production and launch server
$ npm run build
$ npm start

# generate static project
$ npm run generate

For detailed explanation on how things work, check out the Nuxt.js and Vuetify.js documentation.